Obsah Výboru ze starší české literatury

Svazek obsahuje dvacet šest textů nebo jejich ukázek. V závorce je uvedena datace pramenného rukopisu či tisku, který tvořil základ edice.
 
Na úvod
„První česká věta“ – přípisek v zakládací listině kapituly litoměřické (začátek 13. století)
Slovo do světa stvořenie (konec 13. století)
Modlitba Kunhutina (začátek 14. století)
O lišcě a o čbánu (60. léta 14. století)
Svatý Václave (2. polovina 14. století)
Život svatého Václava (1379)
Tomáš Štítný: Řeči nedělní a sváteční (přelom 14. a 15. století; úryvek)
Jan Hus: Dcerka nebo O poznání cesty pravé k spasení (1414; úryvek)
Jan Hus: Jádro učení křesťanského (1432/1433)
Povídka o Bruncvíkovi (1. polovina 15. století; úryvek)
Noci milá (2. polovina 15. století)
Latinsko-český slovníček nečistých zvířat (15. století)
Povídka o Alexandru Velikém (1445; úryvek)
Bible kladrubská, kniha Genesis (1471; úryvek)
Vít Tasovský z Lipoltic: Z městského práva – o zlodějstvích a lúpežiech (1468; úryvek)
O ženě zlobivé (1459/1469)
Hynek z Poděbrad: Rozprávka o jednom kupci a jeho ženě (konec 15. století)
Chirurgické lékařství (začátek 16. století; úryvek)
Spis o nových zemích Ameriga Vespucciho (1503; úryvek)
Kuchařka (začátek 16. století; úryvek)
Frantovy práva (1518; úryvek)
Jan Petřík, bakalář z Benešova: O sedmerém svobodném umění (1532)
Historie o Tyll Eulenspieglovi (2. polovina 17. století; úryvek)
Sepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína (1753; úryvek)
Mistr Albrecht: Lekařství konská jistá a dokonale skušená (1760; úryvek)
Pranostika nová (1760; úryvek)
Souhrnná ediční poznámka