Bibliografická poznámka

Elektronickou edici připravili: Alena M. Černá (hlavní editorka), Miroslav Boček (editor), Irena Fuková (editorka), Barbora Hanzová (editorka), Martina Jamborová (editorka), Marek Janosik-Bielski (editor), Jaroslava Pečírková (editorka), Štěpán Šimek (editor), Kateřina Voleková (editorka), Pavlína Zápotocká (editorka), Boris Lehečka (kódování TEI)
 
Copyright © Alena M. Černá, Miroslav Boček, Irena Fuková, Barbora Hanzová, Martina Jamborová, Marek Janosik-Bielski, Jaroslava Pečírková, Štěpán Šimek, Kateřina Voleková, Pavlína Zápotocká, 2011
 
Copyright © oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2011
 
Copyright © Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2011
 
Obrázek použitý na obálce elektronických knih Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a k propagačním účelům projektu elektronických knih pochází z rukopisu Snář Vavřince z Březové (polovina 15. století, Moravská zemská knihovna v Brně, signatura Mk 0000.0014, fol. 1r).
 
Elektronické knihy jsou dostupné ve formátech PDF a EPUB
 
ISBN 978-80-86496-50-4 (PDF)
ISBN 978-80-86496-51-1 (EPUB)
 
Vydal Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Nakladatelství Academia
Kontakt: vyvoj@ujc.cas.cz
 
Praha 2011